Gorlickie Centrum Kultury © gck.gorlice.pl

GORLICKIE CENTRUM KULTURY

GCK jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej.

więcej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach © fot. Janusz Fiega

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORLICACH

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela zawdzięcza swojego patrona osobie kierownika, który objął tę funkcję w 1948 roku.

więcej
Beskid Niski, Skwirtne © fot. Jacek Kosiba

BESKID NISKI

Najniższe i najrozleglejsze pasmo łuku Karpat położone na terenie Polski i Słowacji. Najwyższy szczyt po stronie polskiej to Lackowa: 997 m n.p.m. Znajdują się tu dwa Parki Narodowe – Magurski i Jaśliski – oraz uzdrowiska: Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Wapienne.

więcej
Beskid Niski © fot. Jacek Kosiba

GORLICE | GMINA, ZIEMIA GORLICKA

Gmina Gorlice położona jest w płd-wsch części woj. małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy.

więcej
Gorlice © fot. Janusz Fiega

GORLICE | MIASTO

Gorlice czekają na odkrywców. Ci, którzy już tu trafią, wiedzą, że jeszcze nieraz wrócą do stolicy Beskidu Niskiego. Gorlice to znakomita przystań do kilkudniowych wypadów poza codzienność, które pozwolą odnaleźć miejsca, gdzie czas płynie wolniej.

więcej
Gorlice © fot. Janusz Fiega

BAZA NOCLEGOWA

Zapraszamy do Gorlic i Szymbarku w terminie 21-24 września 2017. Aby ułatwić Państwu planowanie pobytu, poniżej prezentujemy wykaz bazy noclegowej w Gorlicach.

więcej