NOWE WYDANIE „BASKIJSKIEGO DIABŁA”

Zygmunt Haupt - Baskijski diabeł © czarne.com.pl

Tegoroczny Festiwal im. Zygmunta Haupta będzie skromniejszy niż w roku ubiegłym (przyczyną jest brak dotacji MKiDN), ale za to uświetni go wydanie „Baskijskiego diabła” Zygmunta Haupta pod redakcją prof. Aleksandra Madydy.

Ponieważ nakład wydanych dotychczas zbiorów z twórczością Zygmunta Haupta jest od dawna wyczerpany, Wydawnictwo Czarne podjęło decyzję o sfinansowaniu wznowienia zbioru „Baskijski diabeł” w nowej redakcji prof. Aleksandra Madydy: www.bit.ly/czarne-baskijski-diabel. Książka ukazała się 25 maja 2016, także jako e-book. Nasz festiwal przynosi więc bardzo konkretne efekty. Wreszcie każdy zainteresowany, każdy miłośnik twórczości Haupta będzie mógł cieszyć się lekturą jego opowiadań i reportaży.

„Baskijski diabeł” zbiera wszystkie najwartościowsze artystycznie utwory Zygmunta Haupta: opowiadania i reportaże. Ambicją edytora, Aleksandra Madydy, stała się prezentacja wersji tekstów uznanych przez ich twórcę za ostateczne, dlatego za podstawę publikacji przyjęto autografy utworów (wszystkie, jakie udało się odnaleźć), które w razie potrzeby konfrontowano z pierwodrukami. W stosunku do poprzedniego wydania zrewidowano zasady edytorskie, w wyniku czego nadano twórczości literackiej Haupta porządek chronologiczny, przedrukowując poszczególne tomy opowiadań według kryterium czasu ich powstania, z większym niż poprzednio pietyzmem oddano licznie występujące w języku autora archaizmy, wreszcie zdecydowano się na konsekwentne zastosowanie we wszystkich tekstach interpunkcji możliwie najprostszej, czyli takiej, która uwydatnia przede wszystkim logiczną strukturę wypowiedzi. Sprostowano też błędy tekstologiczne poprzedniego wydania.

W rezultacie tych wszystkich zabiegów proza Haupta ukazuje się obecnie w formie możliwie najbardziej poprawnej, a zarazem najbliższej intencji autorskiej. Całość poprzedził wstępem Andrzej Stasiuk, Dyrektor Artystyczny Festiwalu im. Zygmunta Haupta:

„Splot myśli i rzeczy w prozie Zygmunta Haupta tworzy tkaninę tak gęstą, że władze rozumu stają się bezsilne i w dodatku najzupełniej zbędne. (…) Wyobrażone i wyrażone splata się w materii języka, który, śmiem twierdzić, nie ma sobie równego w polskiej literaturze XX wieku.”

Korzystając z okazji, przypominamy o trudnej sytuacji festiwalu, która jest wynikiem nieprzyznania dotacji przez MKiDN. Uzyskana ilość punktów pozwoliła nam na złożenie odwołania od decyzji Ministra. Nasze odwołanie również zostało rozpatrzone negatywnie.

Sytuacja jest trudna, jednak nie chcemy rezygnować. O postępach będziemy informować na naszej stronie www i facebooku.