ZYGMUNT HAUPT. POWRÓT PISARZA – KONFERENCJA

© Festiwal im. Zygmunta Haupta, fot. Joanna Kurdziel Morytko

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL oraz Zakład Literatury Współczesnej UMCS zapraszają na konferencję naukową „Zygmunt Haupt. Powrót pisarza”, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym (ul. Puławska 94).

Konferencja ma charakter otwarty, każdy chętny może wziąć w niej udział w roli słuchacza. Po referatach został przewidziany czas na dyskusje i pytania do prelegentów.

Warto podkreślić, że będzie to pierwsza w historii konferencja naukowa w całości poświęcona życiu i dziełu pisarza. Wydarzenie organizowane jest przez występujących na Festiwalu im. Zygmunta Haupta dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego i dr. Pawła Panasa. Wśród prelegentów nie mogło także zabraknąć profesora Aleksandra Madydy oraz Barbary Krupy. Referaty wygłoszą również znawcy twórczości autora Baskijskiego diabła z kilku ośrodków naukowych w Polsce, w tym autorzy osobnych publikacji książkowych oraz rozpraw naukowych poświęconych dziełu Haupta.

Wśród odczytów znajdą się wykłady poświęcone zagadnieniom historycznoliterackim, genologicznym i dokumentacyjnym. Pojawią się także wystąpienia będące propozycjami interpretacyjnymi poszczególnych motywów, oddzielnych utworów i całej twórczości. Całość dopełnią ujęcia sytuujące twórczość pisarza na tle ogólnokulturowym oraz ideowym swojej epoki a także czasów dzisiejszych.

POBIERZ
Zygmunt Haupt. Powrót pisarza – program (pdf)
Zygmunt Haupt. Powrót pisarza – program (jpg)

Zygmunt Haupt. Powrót pisarza – plakat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz